Sertifikati

Robna marka Model Link za preuzimanje
Polar EMC - Potvrda o usaglašenosti POLAR INVERTER SDB, SDR Preuzmi
Polar LVD - Potvrda o usaglašenosti POLAR INVERTER SDB, SDR Preuzmi
Polar EMC - Potvrda o usaglašenosti POLAR INVERTER SDA Preuzmi
Polar LVD - Potvrda o usaglašenosti POLAR INVERTER SDA Preuzmi
Polar EMC - Potvrda o usaglašenosti POLAR INVERTER SDX Preuzmi
Polar LVD - Potvrda o usaglašenosti POLAR INVERTER SDX Preuzmi
Polar EMC - Potvrda o usaglašenosti POLAR INVERTER SDL Preuzmi
Polar LVD - Potvrda o usaglašenosti POLAR INVERTER SDL Preuzmi
Polar EMC SIEH0025SAX ; SO1H0025SAX ; SIEH0035SAX ; SO1H0035SAX ; SIEH0050SAX ; SO1H0050SAX Preuzmi
Polar EMC QI1H00025SAA ; QO1H00025SAA Preuzmi
Polar EMC QI1H00035SAA ; QO1H00035SAA Preuzmi
Polar EMC QI1H00050SAA ; QO1H00050SAA Preuzmi
Polar EMC SO1H0025SAA ; SIEH0025SAA ; SO1H0035SAA ; SIEH0035SAA Preuzmi
Polar EMC SO1H0050SAA ; SIEH0050SAA Preuzmi
Polar LVD SIEH0025SAX ; SO1H0025SAX ; SIEH0035SAX ; SO1H0035SAX Preuzmi
Polar LVD SIEH0050SAX ; SO1H0050SAX Preuzmi
Polar LVD QI1H00025SAA ; QO1H00025SAA Preuzmi
Polar LVD QI1H00035SAA ; QO1H00035SAA Preuzmi
Polar LVD QI1H00050SAA ; QO1H00050SAA Preuzmi
Polar LVD SO1H0025SAA ; SIEH0025SAA ; SO1H0035SAA ; SIEH0035SAA Preuzmi
Polar LVD SO1H0050SAA ; SIEH0050SAA Preuzmi
Polar Potvrda o usaglašenosti - Split sistem klima uređaj Preuzmi
Polar Potvrda o usaglašenosti - Split sistem klima uređaj Preuzmi
Polar Potvrda o usaglašenosti - Split sistem klima uređaj Preuzmi
Polar Potvrda o usaglašenosti - Split sistem klima uređaj Preuzmi
Polar Potvrda o usaglašenosti - Split sistem klima uređaj QI1H00060SAA/QO1H00060SAA Preuzmi
Polar Potvrda o usaglašenosti - Split sistem klima uređaj QI1H00060SAA/QO1H00060SAA Preuzmi
Bosch Potvrda o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona Preuzmi
Bosch Potvrda o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona Preuzmi
Bosch Potvrda o elektromagnetskoj kompatibilnosti Preuzmi
Bosch Potvrda o elektromagnetskoj kompatibilnosti Preuzmi
Firma od poverenja 2017 Sertifikat "Firma od poverenja" Preuzmi
Firma od poverenja 2018 Sertifikat "Firma od poverenja" Preuzmi
Cool Klima - Companies reputation "Bonitet 2020" Preuzmi
Cool Klima - Companies reputation "Credit Worthiness 2020" Preuzmi
Cool Klima "Information Security Management System ISO 27001-2013" Preuzmi
Cool Klima "Environmental Management System ISO 14001:2015" Preuzmi
Cool Klima "Occupation Health & Safety Management System ISO 45001:2018" Preuzmi
Cool Klima "Quality Management System ISO 9001:2015" Preuzmi
Cool Klima "Energy Management System ISO 50001:2018" Preuzmi