Politika privatnostiCOOL KLIMA DOO VRŠAC


POLITIKA PRIVATNOSTI:

Preduzeće “COOL Klima” doo Vršac poštuje privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam naši kupci/korisnici dostave. Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti. Odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti primenjuju se na svaku automatizovanu obradu kao i na obradu sadržanu u zbirci podataka koja se ne vodi automatizovano. Ova politika privatnosti je sačinjena da bi upoznala naše cenjene kupce/korisnike o tome kako štitimo i upotrebljavamo informacije koje nam pružaju.
Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 87/2018).
U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka kontrolor podataka je Cool Klima doo Vršac u Vršcu, Đerdapska br.15, 26300 Vršac.
Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka je član 12 stav 1 tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti legitiman interes ili član 12 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (pristanak). Ostavljajući vaše podatke u Obrascu za registraciju ili elektronski na www.coolklima.rs ili u papirnoj formi prihvatate i slažete se sa praksama opisanim u ovoj Politici privatnosti.
Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Lice ima pravo da pristanak za obradu podataka o ličnosti opozove u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Prikupljene informacije ne daju se na uvid, niti se razmenjuju, s drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja web sajta “COOL Klima” doo Vršac, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.
Da bismo adekvatno obradili Vašu narudžbinu ili odgovorili na vaš kontakt popunjavanjem formulara “kontakt” potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon koje dobrovoljno dostavljate putem ponuđenih obrazaca ili drugim načinom komunikacije. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca/korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima/korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost izbora da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni preduzeća “COOL Klima” doo Vršac odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.
Možemo da prikupimo I obradimo sledeće podatke o vama:
Informacije koje nam date. Informacije o vama nam možete ostaviti popunjavanjem formulara na vebsajtu www.coolklima.rs ili popunjavanjem obrasca za registraciju u papirnom obliku ili telefonom, imejlom I na druge načine. Ovo uključuje informacije koje ostavljate kada se registrujete na našem sajtu, registrujete se kao potrošač, tražite proizvod, naručujete na našem sajtu, učestvujete u takmičenju, promociji ili anketi I kada prijavite problem na našem sajtu. Informacije koje nam dajete mogu uključivati: ime, datum rođenja, adresu, e-mail adresu, broj telefona I broj mobilnog telefona, ime i prezime pravnog zastupnika ako ste maloletno lice. Međutim, ako ne želite da nam otkrijete vaše lične podatke, molimo Vas da ih ne šaljete. Molimo Vas da budete svesni toga da ako ne date takve informacije, u nekim slučajevima nećemo moći da vam pružimo uslugu.

Upotreba podataka:
Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje i sigurniju kupovinu. Takođe, prikupljamo neophodne podatke koje naši korisnici dobrovoljno dostave u cilju novog zaposlenja u našem preduzeću. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da izvršimo selekciju kandidata za novo zaposlenje, kao i da Vas obavestimo o trenutnim novim radnim mestima. Aplikanti uvek mogu da izaberu da li žele ili ne da se izbrišu svi njihovi podaci koji su nam dobrovoljno dostavljeni.

Koristimo informacije o vama na sledeće načine:
Preduzeće “COOL Klima” doo Vršac poštuje privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam naši kupci/korisnici dostave. Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti. Odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti primenjuju se na svaku automatizovanu obradu kao i na obradu sadržanu u zbirci podataka koja se ne vodi automatizovano. Ova politika privatnosti je sačinjena da bi upoznala naše cenjene kupce/korisnike o tome kako štitimo i upotrebljavamo informacije koje nam pružaju.
Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 87/2018).
U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka kontrolor podataka je Cool Klima doo Vršac u Vršcu, Đerdapska br.15, 26300 Vršac.
Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka je član 12 stav 1 tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti legitiman interes ili član 12 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (pristanak). Ostavljajući vaše podatke u Obrascu za registraciju ili elektronski na www.coolklima.rs ili u papirnoj formi prihvatate i slažete se sa praksama opisanim u ovoj Politici privatnosti.
Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Lice ima pravo da pristanak za obradu podataka o ličnosti opozove u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Prikupljene informacije ne daju se na uvid, niti se razmenjuju, s drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja web sajta “COOL Klima” doo Vršac, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.
Da bismo adekvatno obradili Vašu narudžbinu ili odgovorili na vaš kontakt popunjavanjem formulara “kontakt” potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon koje dobrovoljno dostavljate putem ponuđenih obrazaca ili drugim načinom komunikacije. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca/korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima/korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost izbora da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni preduzeća “COOL Klima” doo Vršac odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.
Možemo da prikupimo I obradimo sledeće podatke o vama:
Informacije koje nam date. Informacije o vama nam možete ostaviti popunjavanjem formulara na vebsajtu www.coolklima.rs ili popunjavanjem obrasca za registraciju u papirnom obliku ili telefonom, imejlom I na druge načine. Ovo uključuje informacije koje ostavljate kada se registrujete na našem sajtu, registrujete se kao potrošač, tražite proizvod, naručujete na našem sajtu, učestvujete u takmičenju, promociji ili anketi I kada prijavite problem na našem sajtu. Informacije koje nam dajete mogu uključivati: ime, datum rođenja, adresu, e-mail adresu, broj telefona I broj mobilnog telefona, ime i prezime pravnog zastupnika ako ste maloletno lice. Međutim, ako ne želite da nam otkrijete vaše lične podatke, molimo Vas da ih ne šaljete. Molimo Vas da budete svesni toga da ako ne date takve informacije, u nekim slučajevima nećemo moći da vam pružimo uslugu.

Upotreba podataka:
Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje i sigurniju kupovinu. Takođe, prikupljamo neophodne podatke koje naši korisnici dobrovoljno dostave u cilju novog zaposlenja u našem preduzeću. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da izvršimo selekciju kandidata za novo zaposlenje, kao i da Vas obavestimo o trenutnim novim radnim mestima. Aplikanti uvek mogu da izaberu da li žele ili ne da se izbrišu svi njihovi podaci koji su nam dobrovoljno dostavljeni.

Koristimo informacije o vama na sledeće načine:
- Da izvršavamo naše obaveze koje proizilaze iz ugovora zključenih između vas I nas I da vam pružimo informacije, proizvode I usluge koje tražite od nas, uključujući rešavanje bilo kakvih sporova, naplatu naknada I rešavanje problema;
- Da vam pružimo informacije o drugim proizvodima I uslugama koje nudimo I koje su slične onima koje ste već kupili ili o kojim ste pokazali interesovanje;
- Da vam obezbedimo prava, beneficije I druge uslove koji se primenjuju u ugovornom odnosu između vas I nas;
- Usaglašavanja sa drugim propisima koji se odnose na našu saradnju sa vama;
- Da nadgledamo I osiguramo poštovanje naših politika i pravila;
- Da bi vam pružili ili dozvolili odabranim trećim stranama da vam pruže informacije o robi ili uslugama za koje smatramo da vas mogu zanimati. Mi ćemo vas kontaktirati samo elektronskim putem (e-mail ili sms) sa informacijama o robi I uslugama sličnim onima koje su bile predmet vaše prethodne kupovine ili pregovora o kupovini. Mi ćemo to učiniti samo ako ste na to pristali. Ako se predomislite I ne želite da vaše podatke koristimo na ovaj način, molimo vas da nas obavestite I povučete pristanak slanjem na mail centralniservis@coolklima.rs
- Da bismo vas obavestili o promenama u našim uslugama;
- Da osiguramo da je sadržaj sa našeg sajta predstavljen na najefikasniji način za vas I za vaš računar;
- Da administriramo naš sajt I za interne operacije, uključujući rešavanje problema,
- Da naš sajt bude bezbedan I siguran;
Maloletnim korisnicima je neophodno da dobiju dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam daju informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.
Prava u vezi zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom:
Pored prava na opoziv vaše saglasnosti, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, imate sledeća prava:
- Parvo na informisanje o vašim ličnim podacima koje obrađujemo, u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
- Pravo na ispravku netačnih ili nepotpunih podataka, u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
- Pravo na brisanje vaših sačuvanih podataka, u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
- Pravo na ograničenje obrade podataka, u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
- Pravo na prenosivost podataka, u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
- Pravo na prigovor, uskladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
- Pravo na informisanje u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,


Ograničenje pristupa

COOL Klima doo Vršac zadržava pravo, prema sopstvenoj odluci, da vam zabrani pristup ovom Sajtu ili nekom njegovom delu bez prethodnog upozorenja

Politika kolačića
Prikupljamo podatke o korišćenju web stranice (cookies - kolačić) i druge tehničke podatke koji nisu lične prirode, a koji nam omogućavaju da učinimo Vaše posete web stranici lakšim, efikasnijim i isplativijim tako što vam pružamo korisnički prilagođen pristup i prepoznajemo Vas kada se vratite na web stranicu.
Kolačić je mali fajl sa podacima koji se prenosi sa web stranice na hard disk vašeg kompjutera. Web stranica šalje kolačić kad ga posećujete, plaćate, tražite ili personalizujete web stranicu ili se registrujete za određene usluge. Korišćenje Kolačića je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Kolačiće. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih upotrebljavate. Možete ih ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Kolačićima. Kolačić ne može da čita lične podatke sa vašeg hard diska ili da čita fajlove kolačića koje su stvorili drugi sajtovi. Podatke koje kolačić može da sadrži su samo oni koje ste sami dostavili. Prihvatanje kolačića koji se koriste na Portalu nam omogućava da dobijemo informacije o Vašim pretraživačkim navikama, koje možemo koristiti kako bi personalizovali Vaše delovanje i ustanovili modele kretanja korisnika. Ovo činimo u cilju utvrđivanja korisnosti informacija sa web stranice za korisnike i radi ustanovljenja efikasnosti našeg navigacionog sistema u pomaganju korisnicima da dođu do tih informacija.
Kolačići se po pravilu klasifikuju kao kolačići "sesije" ili "trajni" kolačići. Sesijski kolačići se ne zadržavaju na vašem kompjuteru nakon što ste zatvorili pretraživač - privremen. Uglavnom web pretraživač ih izbriše nakon zatvaranja web stranice.
Trajni kolačići se zadržavaju na vašem kompjuteru dok ih ne izbrišete ili dok im ne istekne rok trajanja.
Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje i sigurniju kupovinu. Takođe, prikupljamo neophodne podatke koje naši korisnici dobrovoljno dostave u cilju novog zaposlenja u našem preduzeću. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da izvršimo selekciju kandidata za novo zaposlenje, kao i da Vas obavestimo o trenutnim novim radnim mestima. Aplikanti uvek mogu da izaberu da li žele ili ne da se izbrišu svi njihovi podaci koji su nam dobrovoljno dostavljeni.
Maloletnim korisnicima je neophodno da dobiju dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam daju informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Politika promene privatnosti
Bilo kakve izmene koje možemo učiniti u našoj politici privatnosti će biti objavljene na našoj veb stranici, I gde je to prikladno, bićete obavešteni putem e-mail-a ili na drugi način, sve promene će takođe biti dostupne u našim prostorijama. One će stupiti na snagu od datuma objavljivanja. Vaša upotreba sajta nakon objavljivanja izmenjene Politike privatnosti ili plasiranja porudžbine kod nas će se smatrati prihvatanjem takvih promena.

Kontakt i žalbe:
Pitanja, komentare I zahteve koji se odnose na ovu Politiku privatnosti su dobrodošli I treba ih uputiti našoj pravnoj službi na mail filip.m@coolklima.rs.

Datum objavljivanja 12.11.2019. godine.
- Da izvršavamo naše obaveze koje proizilaze iz ugovora zključenih između vas I nas I da vam pružimo informacije, proizvode I usluge koje tražite od nas, uključujući rešavanje bilo kakvih sporova, naplatu naknada I rešavanje problema;
- Da vam pružimo informacije o drugim proizvodima I uslugama koje nudimo I koje su slične onima koje ste već kupili ili o kojim ste pokazali interesovanje;
- Da vam obezbedimo prava, beneficije I druge uslove koji se primenjuju u ugovornom odnosu između vas I nas;
- Usaglašavanja sa drugim propisima koji se odnose na našu saradnju sa vama;
- Da nadgledamo I osiguramo poštovanje naših politika i pravila;
- Da bi vam pružili ili dozvolili odabranim trećim stranama da vam pruže informacije o robi ili uslugama za koje smatramo da vas mogu zanimati. Mi ćemo vas kontaktirati samo elektronskim putem (e-mail ili sms) sa informacijama o robi I uslugama sličnim onima koje su bile predmet vaše prethodne kupovine ili pregovora o kupovini. Mi ćemo to učiniti samo ako ste na to pristali. Ako se predomislite I ne želite da vaše podatke koristimo na ovaj način, molimo vas da nas obavestite I povučete pristanak slanjem na mail centralniservis@coolklima.rs
- Da bismo vas obavestili o promenama u našim uslugama;
- Da osiguramo da je sadržaj sa našeg sajta predstavljen na najefikasniji način za vas I za vaš računar;
- Da administriramo naš sajt I za interne operacije, uključujući rešavanje problema,
- Da naš sajt bude bezbedan I siguran;
Maloletnim korisnicima je neophodno da dobiju dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam daju informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.
Prava u vezi zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom:
Pored prava na opoziv vaše saglasnosti, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, imate sledeća prava:
- Parvo na informisanje o vašim ličnim podacima koje obrađujemo, u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
- Pravo na ispravku netačnih ili nepotpunih podataka, u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
- Pravo na brisanje vaših sačuvanih podataka, u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
- Pravo na ograničenje obrade podataka, u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
- Pravo na prenosivost podataka, u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
- Pravo na prigovor, uskladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
- Pravo na informisanje u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,


Ograničenje pristupa

COOL Klima doo Vršac zadržava pravo, prema sopstvenoj odluci, da vam zabrani pristup ovom Sajtu ili nekom njegovom delu bez prethodnog upozorenja

Politika kolačića
Prikupljamo podatke o korišćenju web stranice (cookies - kolačić) i druge tehničke podatke koji nisu lične prirode, a koji nam omogućavaju da učinimo Vaše posete web stranici lakšim, efikasnijim i isplativijim tako što vam pružamo korisnički prilagođen pristup i prepoznajemo Vas kada se vratite na web stranicu.
Kolačić je mali fajl sa podacima koji se prenosi sa web stranice na hard disk vašeg kompjutera. Web stranica šalje kolačić kad ga posećujete, plaćate, tražite ili personalizujete web stranicu ili se registrujete za određene usluge. Korišćenje Kolačića je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Kolačiće. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih upotrebljavate. Možete ih ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Kolačićima. Kolačić ne može da čita lične podatke sa vašeg hard diska ili da čita fajlove kolačića koje su stvorili drugi sajtovi. Podatke koje kolačić može da sadrži su samo oni koje ste sami dostavili. Prihvatanje kolačića koji se koriste na Portalu nam omogućava da dobijemo informacije o Vašim pretraživačkim navikama, koje možemo koristiti kako bi personalizovali Vaše delovanje i ustanovili modele kretanja korisnika. Ovo činimo u cilju utvrđivanja korisnosti informacija sa web stranice za korisnike i radi ustanovljenja efikasnosti našeg navigacionog sistema u pomaganju korisnicima da dođu do tih informacija.
Kolačići se po pravilu klasifikuju kao kolačići "sesije" ili "trajni" kolačići. Sesijski kolačići se ne zadržavaju na vašem kompjuteru nakon što ste zatvorili pretraživač - privremen. Uglavnom web pretraživač ih izbriše nakon zatvaranja web stranice.
Trajni kolačići se zadržavaju na vašem kompjuteru dok ih ne izbrišete ili dok im ne istekne rok trajanja.
Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje i sigurniju kupovinu. Takođe, prikupljamo neophodne podatke koje naši korisnici dobrovoljno dostave u cilju novog zaposlenja u našem preduzeću. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da izvršimo selekciju kandidata za novo zaposlenje, kao i da Vas obavestimo o trenutnim novim radnim mestima. Aplikanti uvek mogu da izaberu da li žele ili ne da se izbrišu svi njihovi podaci koji su nam dobrovoljno dostavljeni.
Maloletnim korisnicima je neophodno da dobiju dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam daju informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Politika promene privatnosti
Bilo kakve izmene koje možemo učiniti u našoj politici privatnosti će biti objavljene na našoj veb stranici, I gde je to prikladno, bićete obavešteni putem e-mail-a ili na drugi način, sve promene će takođe biti dostupne u našim prostorijama. One će stupiti na snagu od datuma objavljivanja. Vaša upotreba sajta nakon objavljivanja izmenjene Politike privatnosti ili plasiranja porudžbine kod nas će se smatrati prihvatanjem takvih promena.

Kontakt i žalbe:
Pitanja, komentare I zahteve koji se odnose na ovu Politiku privatnosti su dobrodošli I treba ih uputiti našoj pravnoj službi na mail filip.m@coolklima.rs.

Datum objavljivanja 12.11.2019. godine.