Usluge

Spisak usluga Jedinica mere Cena (bez PDV-a)
Ugradnja klima uređaja 07-btu Komad 90,00 €
Ugradnja klima uređaja 09-btu Komad 90,00 €
Ugradnja klima uređaja 12-btu Komad 90,00 €
Ugradnja klima uređaja 18-btu Komad 100,00 €
Ugradnja klima uređaja 21-btu Komad 110,00 €
Ugradnja klima uređaja 24-btu Komad 120,00 €
Demontaža klima uređaja 07-btu Komad 30,00 €
Demontaža klima uređaja 09-btu Komad 30,00 €
Demontaža klima uređaja 12-btu Komad 30,00 €
Demontaža klima uređaja 18-btu Komad 40,00 €
Demontaža klima uređaja 24-btu Komad 50,00 €
Mali servis Komad 25,00 €
Veliki servis Komad 50,00 €
Punjenje freona R-32 Gram 0,05 €
Punjenje freona R-410a Gram 0,05 €
Cevovod instalacije 07-btu Metar 10,00 €
Cevovod instalacije 09-btu Metar 10,00 €
Cevovod instalacije 012-btu Metar 10,00 €
Cevovod instalacije 18-btu Metar 13,00 €
Cevovod instalacije 24-btu Metar 17,00 €
Premeštanje spoljne 07-btu Komad 40,00 €
Premeštanje spoljne 09-btu Komad 40,00 €
Premeštanje spoljne 12-btu Komad 40,00 €
Premeštanje spoljne 18-btu Komad 50,00 €
Premeštanje spoljne 24-btu Komad 60,00 €
Premeštanje unutrašnje 07-btu Komad 50,00 €
Premeštanje unutrašnje 09-btu Komad 50,00 €
Premeštanje unutrašnje 12-btu Komad 50,00 €
Premeštanje unutrašnje 18-btu Komad 60,00 €
Premeštanje unutrašnje 24-btu Komad 70,00 €
Crevo za odvod kondenza Metar 2,00 €
Izlazak na teren Komad 20,00 €
Konstatacija kvara Komad 10,00 €
Putni troškovi Km 0,5 €
Produžavanje naponskog kabla Metar 2,00 €
Univerzalni daljinski Komad 25,00 €